Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Η διατροφή, συναρτήσει των τροποποιήσεων στον τρόπο ζωής, αποτελεί την πρωτογενή προσέγγιση στα καρδιαγγειακά νοσήματα και όχι η εισαγωγή φαρμακευτικού μοντέλου.

Καρδιαγγειακά Νοσήματα (Καρδιά)

Η διατροφή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου, αφού επηρεάζει άλλους βιολογικούς παράγοντες κινδύνου και συγκεκριμένα τις τιμές των λιπιδίων, την αρτηριακή πίεση και το βάρος του σώματος. Σύμφωνα με τη μελέτη των 7 Χωρών, οι χώρες με την υψηλότερη πρόσληψη ( > 15% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων) κορεσμένων λιπαρών οξέων και με τα ανώτερα επίπεδα Χοληστερόλης Ορού,εμφάνισαν τη μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω στεφανιαίας νόσου.

Η διατροφή, συναρτήσει των τροποποιήσεων στον τρόπο ζωής, αποτελεί την πρωτογενή προσέγγιση στα καρδιαγγειακά νοσήματα και όχι η εισαγωγή φαρμακευτικού μοντέλου.

Στο Διαιτολογικό μας Κέντρο, εφαρμόζεται η TLC - Δίαιτα, με τις εξής κεντρικές αρχές:

Υπέρταση

Ως αρτηριακή πίεση ορίζεται η υδροστατική πίεση των αγγειακών τοιχωμάτων εξαιτίας της αιματικής ροής και χωρίζεται σε 2 είδη, τη Συστολική και την Διαστολική Πίεση:

Η Πίεση που ασκεί το αίμα τη στιγμή εξώθησης της καρδιάς.

Η πίεση που ασκεί το αίμα στα καρδιακά τοιχώματα, στη φάση της διαστολής της καρδιάς & η στιγμή που γίνεται η αιμάτωση των στεφανιαίων αγγείων.

Διαιτολογική Παρέμβαση: